Elérhetőség >>
Kezdőlap Programtermékek Rendelésfelvétel Egyéb Információ  
  Bevallás ellenőrző és Kiegészítő melléklet
  Számviteli politika és szabályzatok
  Kettős könyvviteli program
  Számlázó program

Program ismertetőBevallás ellenőrző és kitöltő program

Hogyan lehet a beszámoló összes táblázata és a kapcsolódó adóbevallás logikailag, számszakilag hibátlan?

A számviteli beszámoló, a társasági adó bevallása szinte ugyanannyi összesítő sort tartalmaz, mint amennyi alapadatot. A táblák, a bevallások kitöltése rengeteg hibalehetőséget hordoz: a számszaki összefüggéseken túl az adatok többszörös szerepeltetése ellentmondások sorát rejti magában. Hogyan biztosítható, hogy a mérleg, az eredménykimutatás számszakilag hibátlan legyen, egymással és a társasági adó bevallásával – a lehető legkevesebb rögzítéssel – teljes összhangban legyen. A XXI. században a válasz természetesen a számítógép.

A számítógép azonban csak akkor segít, ha tudja, mi a feladata. De ki mondja meg, hogy mit kell készíteni, mi mivel függ össze, mi miből jön ki, minek kell kisebbnek, nagyobbnak, egyenlőnek lennie? Van-e olyan szoftver, amely kiválasztja a gazdálkodó jellemzőinek megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot, kitölti, ellenőrzi, és benyújtható formában előállítja azokat? Van.

A BKS program bevallás kitöltő és ellenőrző modulja a gazdálkodó szervezet adatai alapján a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mérleg- és eredménykimutatás-formátumot állítja össze, kizárólag az alapadatok rögzítésével. A beszámoló adatait kiegészítve a társasági adó bevallását az adózó jellemzőinek megfelelő nyomtatványon automatikusan áll össze. Az egyszeri és egyszerű rögzítésen túl a bevallások teljes körű belső és külső ellenőrzésével azok benyújtható formátumban jelennek meg, a gazdálkodó feladata csak az aláírás.

Amellett, hogy a beszámoló és a kapcsolódó adóbevallás e programot használva logikailag és számszakilag garantáltan hibátlan lesz, az adatok megfelelő tárolása, későbbi egyszerű elérése is biztosított. A program további moduljaival a bevallások adatait felhasználva egyszerűen, és ellentmondásoktól mentesen készíthető el a kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés, vagy akár a közhasznúsági jelentés is.

A program a számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek szerinti beszámolók mérlegét és eredménykimutatását készíti el, ellenőrzi teljes körűen, a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően, a megengedett eltérésekkel az Ön igényeinek megfelelően. Az ellenőrzött beszámoló és a BKS programmal összeállított dokumentumok exportálhatók az Online beszámoló űrlapkitöltő rendszer (OBR) felé.

A társasági adó bevallására szolgáló nyomtatványok közül a leggyakrabban használt, az adott adóévre rendszeresített nyomtatványok állíthatók elő, – a beszámoló többi tábláival összefüggésben is ellenőrzötten - és exportálhatok az ANYK program felé.

Hogyan lehet a beszámoló táblázatait, és a kapcsolódó adóbevellásokat egyszerűen, ellenőrzötten, teljes (megnyugtató) összhangban elkészíteni?

A számviteli beszámoló számos táblázatból áll, melyek néhány alapadat – a felhasználás célja szerint - különböző bemutatását és összesítését szolgálják. Az adatok számszaki összefüggései és azok többszöri bemutatása (rögzítése) számos hibalehetőséget rejtenek magukban. Az elkészített táblázatok számszaki ellenőrzése, az összefüggések vizsgálata megfelelő program nélkül hatalmas feladat, és még mindig nem nyújt megfelelő garanciát arra, hogy az azonos tartalmú adatok az egyes táblázatokban azonos összegben kerültek feltüntetésre.

Csökkenthető a hibalehetőség, ha az alapadatok rögzítésére csak egyszer kerül sor, és az adatokat a megfelelő táblákba megbízható eszköz helyettesíti be: egy szoftver, amely az adatok megfelelő elhelyezésén túl ezt követően is ellenőrzi mind a belső, mind a külső összefüggéseket. Az ellenőrzések biztosítják, hogy a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számszaki adatai egymással összhangban legyenek, az azonos tartalmú adatok azonos összegben tűnjenek fel. Mindez egy megbízható program nélkül alapos kitöltést, és hatalmas mennyiségű manuális ellenőrzést kíván. A munkájára igényes szakember nem lép túl ezeken az ellenőrzéseken, csakhogy a bevallási időszakban a feszített időbeosztás mellett erre nem minden esetben van idő.

Programunk nem csak a kitöltést könnyíti meg az adatok automatikus átvételével, hanem a belső és külső összefüggéseket is teljes körűen ellenőrzi. Mindez csak néhány percet vesz igénybe, így a megtakarított idő alatt a bevallási időszakban akár pihenésre is jut idő!

Hol találhatók meg az egyéb szervezetek beszámolójának táblái, azok összefüggései?

A magyar számviteli szabályok – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – keretet adnak a számviteli munkához, ugyanakkor a beszámoló tartalma (a végtermék) pontosan körülhatárolt. Az egyes táblázatok, szöveges elemzések tartalma szinte a tételességig adott, a nyilvános beszámolók tartalma így – gazdálkodási formától, tevékenységtől, szervezettől függetlenül – egységesen értelmezhető. Sajnos e téren is vannak kivételek.

A sajátos beszámolási kötelezettségek egy részét a Számviteli Törvény, más részeit a törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletek szabályozzák. A jogszabály a sajátos beszámolási kötelezettséggel bíró gazdálkodókon túl „egyéb szervezet”-ként említi azokat a gazdálkodókat, melyekre meghatározott, az általánostól eltérő beszámolási kötelezettség vonatkozik.

A sajátosságok nem csak eltérő elszámolásokat, értékelési eljárásokat takarnak, hanem sajátos mérleg- és eredménykimutatás-sémákat is. E sémák az adott gazdálkodóra vonatkozó kormányrendeletben találhatók meg, de a séma gyakran csak a teljes jogszabály tanulmányozása után áll össze.

Egy egyéb szervezetnek minősülő gazdálkodó beszámolási kötelezettségének értelmezése tehát jelentős feladat, ahhoz a vonatkozó előírásokat pontról pontra értelmezni kell ahhoz, hogy a megfelelő számviteli beszámoló kerüljön összeállításra és nyilvánosságra. A megfelelő tartalom kiválasztása nem könnyű feladat: nem csak a szervezet jellegétől függ, hanem mind annak közhasznú besorolásától, mind vállalkozási tevékenységétől, a könyvvezetés módjától, sőt több helyütt választást is enged a jogszabály beszámolási formák közül. A megfelelő táblák megválasztása tehát az első feladat.

Az egyéb szervezet beszámolója tábláinak megfelelő megválasztását követően a táblát fel kell tölteni a megfelelő adatokkal a megfelelő módon, biztosítva a számszaki összefüggések maradéktalan meglétét. A megfelelően kiválasztott, kitöltött, ellenőrzött táblát esztétikus formába öntve azt a megfelelő fórumon nyilvánosságra kell hozni.

Mindez megoldható úgy is, hogy Ön csak a megfelelő programot választja ki. A program a szervezet adatainak megfelelő beszámoló-táblákat kiválasztja, annak alapadatait kitöltve összeáll a teljes, számszakilag ellenőrzött számviteli beszámoló. Amennyiben a szervezet adatai alapján az szükséges, úgy a megfelelő mérlegen és eredménykimutatáson túl mind a társasági adó bevallása, mind a kiegészítő melléklet, mind a közhasznúsági jelentés összeállítható programunkkal, korlátlan számú szervezetre.

Miért jobb, mint a többi?

A mai magyar jogi háttér a piacgazdaság dinamikus kialakulásának megfelelően állandó elemet szinte nem is tartalmaz, az előírások folyamatosan változnak. Nem kivétel ez alól a számviteli szabályozás sem, az adózás területéről nem is beszélve. Az adott beszámolási időszakra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók automatikusan az előző évi gyakorlat szerint, ahhoz minden esetben szükséges ismerni az éppen aktuális előírásokat is.

A piacon számos kitöltő-ellenőrző program jelen van, amelyek folyamatos aktualizálása többé-kevésbé megoldott. Ezek a programok azonban általában a beszámolási kötelezettségnek csak egy részterületét fedik le: vagy az adóbevallást, vagy az általános beszámolókat, vagy csak egy adott sajátos beszámolót. Olyan program, amely mind a vállalkozások, mind az egyéb szervezetek beszámolóit, adóbevallását a mindenkori hatályos előírásoknak megfelelően készíti el, ellenőrzi, és benyújtható formában állítja elő, kevés van. A BKS program ezen képességek birtokában árának többszörösét hozza felhasználójának mind a megtakarított időt, mind a szakmai megbízhatóságot, mind a gazdálkodóról bemutatott képet illetően.

Az egyszerű kezelés, a megbízható működés, a szakmai és számítástechnikai támogatás mind meggyőző érvek a program mellett. A maximális kényelmet szolgálja az automatikus kitöltés, az adatátvételek, a benyújtható formátumú nyomtatás. Programunk az általános és sajátos beszámolók több mint 50 féle mérlegét és eredménykimutatását állítja elő magyar, angol, német, vagy – felhasználóink kérésére – más nyelven.

A többi ellenőrző program kevésbé kezelhető, nagyobb hangsúlyt fektet a nyomtatvány kitöltésére, mint a teljes körű ellenőrzésre. Az ilyen ellenőrzések általában kimerülnek a legnyilvánvalóbb összefüggések vizsgálatában, mélyebb logikai, sőt külső összefüggések ellenőrzésére nem terjed ki a tudásuk. Természetesen, mint minden ellenőrző programban, a hivatalosan közzétett programozott ellenőrzéseket ez a program is garantáltan kezeli, ilyenkor hibakódként az NAV hibakódját adjuk meg.Kiegészítő melléklet készítő program

Hogyan készítsünk kiegészítő mellékletet?

A kiegészítő mellékletet elkészíteni nagy feladat, hiszen annak pontosan előírt tartalma nincs. Nagyon sok - folyamatosan változó - kötelező tartalmi elem van, melyeket több jogszabályból lehet összeollózni. A megfelelő, a gazdálkodó adott üzleti évére előírt tartalommal való feltöltés a fáradságos munkán túl magában hordozza a belső ellentmondás, a hiányosság, a törvényellenesség veszélyét.

Az igazán profi melléklet-készítő egy kötelező elemet sem felejt ki, a számszaki és logikai ellentmondásokat teljesen kiszűri, gazdasági elemzéseket készít és szép, áttekinthető, ellenőrzött, és benyújtható formába önti a mellékletet. Az igazán profi melléklet-készítő nem hibázik, hiszen nem ember.

A BKS kiegészítő melléklet készítő program a mellékletet panelekre bontva egyszerű kérdéseket tesz fel, felajánlva az általában szokásos válaszokat, de lehetőséget hagyva saját válasz szerkesztésére is. A kérdéseket megválaszolva, a főbb számszaki adatokat megadva máris kész a kiegészítő melléklet az adott cégnek megfelelő formában és tartalommal, az éppen hatályos előírásoknak megfelelően. A munkájukra igényes, vagy időhiányban szenvedő szakemberek már évek óta használják a programot. A referencialista egyre bővül, és egyre több az olyan felhasználó, aki az éves zárást már el sem tudná képzelni a belső és külső ellenőrzéseket végző programok, valamint a kiegészítő melléklet készítő program nélkül.

A cég alapadatainak felvitelét követően az egyes kérdésekhez tartozó válaszlehetőségek kijelölésével, esetleg adaptálásával fejezetenként összeáll a kész melléklet. Az alapadatokat csak akkor kell rögzíteni, ha nem használja a bevallás ellenőrző programot, mert az ott felvitt és ellenőrzött adatokat a melléklet készítése során a program felhasználja. Az előírt táblázatok összeállítása, az elemzések, a cash-flow kimutatás összeállítása lehetőség szerint automatizálásra került. A későbbi években a standard adatok újra felhasználhatók ismételt adatrögzítés nélkül. Kialakítható egy séma, mely aztán minden évben használható.

A kiegészítő melléklet – a beszámoló formájától és a felhasználó igényétől függően – több bonyolultsági fokban is összeállítható a legegyszerűbbtől a teljes mellékletig. A program – a jogszabályi változásoknak megfelelően - évente új változatban, az aktuális előírásoknak megfelelően kerül kibocsátásra.

Ajánljuk a programot azoknak is, akik bérmunkában több (esetleg több száz) vállalkozás számára készítik el a kiegészítő mellékletet. Az első melléklet elkészítése akár 3 órába is telhet, míg az utolsó - szabályszerű, ellentmondásoktól mentes és teljes - melléklet összeállítása akár 40 percet is elrabol abból a 810 órából, ami az éves számviteli kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre áll! A program használatával a komplett éves beszámoló, és ehhez kapcsolódóan a társasági adó bevallásának összeállítása nem más, mint egy jó számítógépes játék, ahol Ön, a Felhasználó csak nyerhet.

Hogyan biztosítható a beszámoló táblázatai, a kapcsolódó adóbevallások és a kiegészítő melléklet teljes összhangja?

A beszámoló mérlege és eredménykimutatása számos adatot tartalmaz, melyek a társasági adó bevallásában és a kiegészítő mellékletben újra és újra, különböző csoportosításban és bontásban megjelennek. Már a mérleg és eredménykimutatás is tartalmaz olyan adatot, melynek tartalma azonos (mérleg szerinti eredmény), így a két táblában az nem térhet el egymástól. Ilyen összefüggés a bevallás számos elemében fennáll, de ezen egyezőségek szinte csak az átfogó ellenőrzések során kerülnek vizsgálatra. A tét nagy, mert ellentmondás esetén a teljes beszámoló hitelessége forog kockán, az adókockázat pedig jelentős.

Ezen összefüggések vizsgálatára a bevallási időszakban ritkán jut idő. Az összefüggések viszont adottak, paraméterezhetők. A BKS program a mérleg, az eredménykimutatás, a társasági adó bevallása és a kiegészítő melléklet számos táblázatának összefüggő adatait vizsgálja, és amennyiben nem megengedhető eltérés mutatkozik, úgy arra az eltérés helyének megjelölésével és az összefüggés ismertetésével hívja fel a felhasználó figyelmét. Az összefüggések a program által kezelt összes táblázatra paraméterezettek, így a beszámoló belső ellentmondásoktól mentesen, számszakilag egyező adatokkal állítható össze.

Kinek tűnne fel például, ha a kiegészítő melléklet befektetett eszközöket bemutató táblázataiban az eszközök bruttó értéke nem lenne összhangban a társasági adó bevallásának megfelelő adatával? Vagy hogy derülne fény arra, ha az értékvesztéseket bemutató táblázatok előző évi adatai ellentmondásban lennének az eredménykimutatás előző évi adataival? A számítástechnika korában ezek a kérdések már nem kérdések. Válassza a megfelelő programot, amely a változásokat folyamatosan követve, az összefüggéseket pillanatok alatt vizsgálja át, és jelzi, amennyiben eltérés mutatkozik.

Miért jobb mint a többi?

A programnak valós konkurenciája nincs, hiszen a magyar piacon elsőként jelentünk meg ilyen szoftverrel. A többi, egyébként nagyságrendekkel drágább "másolat" vagy "másodlat" más irányba fejlődött, használatuk a tapasztalatok szerint kevésbé kényelmes. Az immár több mint 10 éves tapasztalat, a felhasználókkal együtt történt fejlesztések, a naprakészség magukért beszélnek. A programmal készült kiegészítő mellékleteket sok elismert könyvvizsgáló nem csak szabályszerűnek, de áttekinthetőnek és szépnek találja. Felhasználóink a BKS programot használva bátran állhatnak az általuk összeállított beszámoló mögé mind szakmai, mind esztétikai szempontból.

Kevés program képes a teljes beszámoló és a társasági adó bevallásának összeállítására a benyújtható formátumban, úgy, hogy az a folytonos változásoknak megfelelően, az aktuális előírásoknak megfelelő ellenőrzések által mind teljesség, mind számszaki és logikai szempontból ellenőrzött.Üzleti jelentés készítő program

Hogyan készítsünk üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés összeállítása nem könnyű feladat. E jelentésben kellene a külvilág felé bemutatni a gazdálkodó üzleti múltját, jelenét és jövőjét. Az üzleti jelentés tartalmát a jogszabályok csak nagyvonalakban határozzák meg, azt elsősorban a jelentés célja határozza meg. Nehéz viszont e tartalmat megragadni, ha az üzleti jelentés összeállításának csupán az a célja, hogy a gazdálkodó a hatályos előírásoknak megfelelés céljából üzleti jelentését székhelyén a nyilvánosság számára elérhetővé tegye. Ha az üzleti jelentés célja jól meghatározott, talán még nehezebb feladat azt az elvárásoknak megfelelően összeállítani.

Az üzleti jelentés tartalma komoly kockázatot rejt, hiszen arra alapozva az üzleti környezet döntéseket hoz, ítél. A piaci igényeknek és a jogszabályoknak egyaránt megfelelő üzleti jelentés összeállítása a vezetés feladata, hiszen olyan információk megjelenítése szükséges, amelyek a beszámoló számszaki adataiból önmagukban nem tűnnek ki. E feladat megbízható megoldása lehet egy olyan program használata, mely a beszámoló más részeivel összhangban, a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően, teljes körűen állítja össze az üzleti jelentést.

Az üzleti jelentés meghatározott logikai sorrendben, a lényeges üzleti információk teljes körét felölelve, az előírásoknak tételesen megfelelő összeállítása – függetlenül attól, hogy az üzleti jelentést nem kell közzétenni vagy letétbe helyezni – a számviteli munka színvonalát tükrözi. Az egymást követő üzleti évek üzleti jelentéseinek összehasonlítása pedig a jelentések megbízhatóságát, az üzletpolitika kiszámíthatóságát tükrözi. Nem nélkülözhető tehát egy olyan séma, melynek megfelelően a gazdálkodó évről évre azonos szerkezetben mutatja be üzleti körülményeit.

Az állandóság biztosítása, a teljes körűség, a megbízható tartalom és esztétikus megjelenítés olyan követelmények, melyeknek csak szervezett, szakmailag jól felkészített háttérrel lehet eleget tenni. E követelményeknek kiválóan megfelel a BKS program, melynek segítségével a beszámoló összeállítása során az üzleti jelentés is teljes körűen, ellenőrzötten, nyilvánossá tehető formában áll össze az aktuális előírásoknak mindenben megfelelő üzleti jelentés.

Kinek szól és miről az üzleti jelentés?

Az üzleti jelentés a gazdálkodó környezetének szól, bemutatva azokat az információkat, amelyek a számszaki adatokból, az üzleti év értékeléséből nem tűnnek ki. Az üzleti jelentés mind a potenciális befektetőknek, mind a piaci partnereknek, mind a tág értelemben vett közönségnek szól. Az üzleti jelentést tanulmányozva bárki beleláthat a gazdálkodó lelkébe, gondolkodásába, és mindezt nem csupán az adott üzleti évre vonatkoztatva.

Az üzleti jelentés hivatott bemutatni a szervezetet, a döntéshozókat, valamint azokat a szempontokat amelyek a gazdálkodót általában motiválják. E jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó üzletpolitikája is, valamint a piaci környezet. Ugyanígy e jelentésből ismerhető meg a gazdálkodó jövőképe, tervei és stratégiája, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatáspolitika, a minőségpolitika, a kutatási, kísérleti fejlesztési koncepció, a környezet védelme iránti elkötelezettség, az ez ügyben tett intézkedések és azok hatása. Az üzleti jelentés hívja fel az érdekeltek figyelmét az üzleti kockázatokra, és ismerteti a gazdálkodó kockázatkezelési politikáját – áthárítva ezzel a döntés felelősségét a jelentés felhasználójára. Az üzleti jelentésben van lehetőség az üzleti évi folyamatok értékelésére, a tendenciák megismertetésére, magyarázatára.

Az üzleti jelentést nem kell – de lehet - sem közzétenni, sem letétbe helyezni, ugyanakkor annak nyilvánosságát oly módon kell biztosítani, hogy az a gazdálkodó székhelyén bárki számára elérhető, így megtekinthető vagy lemásolható legyen.

Hogyan lehet a beszámoló részeként, azzal egységes szerkezetben és összhangban elkészíteni az üzleti jelentést?

Az üzleti jelentés nem a számviteli beszámoló része, de azzal összhangban, annak kiegészítéseként kell elkészíteni. A jelentés számos olyan adatot, információt tartalmaz, amely szoros kapcsolatban áll a tárgyévi beszámoló számszaki adataival, illetőleg a kiegészítő melléklettel. Ahhoz, hogy az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangja biztosított legyen, szükséges a jelentés tartalmát logikailag és számszakilag egyeztetni a további pénzügyi kimutatásokkal.

A BKS programmal az üzleti jelentés egyszerűen, teljes körűen és megbízhatón állítható össze úgy, hogy a jelentés az éves beszámolóval összhangban legyen. A jelentés minden kötelező (jogszabályban nevesített) eleme az adott időpontban hatályos előírások szerint, valamint minden szükséges kiegészítő információ egyszerűen megadható a programnak, melynek segítségével ellenőrzött, nyilvánosságra hozható üzleti jelentés állítható össze. A BKS programmal készített üzleti jelentés a könyvvizsgálók munkáját is segíti.
Kik készítenek civil vagy közhasznú beszámolót? Miben más ez a beszámoló?

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítésük és könyvvezetésük során a rájuk vonatkozó külön rendeletek (leggyakrabban a 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet) előírásai szerint járnak el. Számos szervezet, vállalkozás a számviteli törvény szerinti beszámolóséma szerint készít mérleget és eredménykimutatást, állítja össze kiegészítő mellékletét. Azoknak a gazdálkodók, melyek civil szervezetnek minősülnek (alapítványok, egyesületek, …) , továbbá a közhasznú besorolással rendelkező szervezeteknek (például nonprofit közhasznú Kft) beszámolójuk részeként közhasznúsági mellékletet is kell készíteniük, melyben bemutatják tevékenységüket, programjaikat, gazdálkodásukat.

A civil szervezetek beszámolója – függetlenül attól, hogy bírnak-e közhasznú jogállással – az előírt séma szerinti mérlegből és eredménykimutatásból/eredménylevezetésből, kettős könyvvitel esetén kiegészítő mellékletből áll, melyhez kapcsolódóan az előírt szerkezetű közhasznúsági mellékletet is el kell készíteni, ezek összességét letétbe kell helyezni, közzé kell tenni, és a szervezet honlapján is nyilvánossá kell tenni.

A közhasznú jogállású szervezeteknek – függetlenül attól, hogy civil szervezetnek minősülnek-e – úgyszint az előírt séma szerint összeállított mérleg, eredménykimutatás mellett kiegészítő mellékletet, valamint az előírt szerkezetű közhasznúsági mellékletet is el kell készíteni, ezek összességét kell letétbe helyezni, közzétenni.

Kinek és miről szól a közhasznúsági melléklet?

A közhasznúsági melléklet a társadalomnak és a piac szereplőinek mutatja be a szervezet tárgyévi tevékenységét, programjait, céljait, gazdálkodását, eredményeit. A közhasznúsági mellékletnek előírt tartalma és szerkezete van. E kimutatás szolgál a szervezet és a tevékenység bemutatásán túl a vagyon felhasználásának bemutatására, a cél szerinti juttatások és kapott támogatások, azok felhasználása ismertetésére, valamint a közhasznú jogállás feltételeinek vizsgálatára. A közhasznúsági melléklet részletes tartalmát, szerkezetét, táblázatait jogszabály határozza meg.

Hova, hogyan és mit kell benyújtani a civil és/vagy közhasznú szervezeteknek?

Mind a civil szervezetek, mind a közhasznú jogállással rendelkező más gazdálkodók üzleti évi beszámolójukat, valamint a közhasznúsági mellékletüket általában a törvényességi felügyeletet ellátó szervhez (bíróság, cégbíróság, kamara, …) nyújtják be, ahol azok további nyilvánossága jogszabályban előírt módon biztosított. A benyújtásnak számos következménye van, az adattartalomnak megfelelően felmerülhet vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, a közhasznú jogállás megvonása, adóhatósági törvényességi ellenőrzés… A benyújtás elmulasztása azonban ennél súlyosabb következményekkel jár: ügyészégi eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, rendbírság vagy mulasztási bírság, közhasznú jogállás megvonása, kedvezmények és támogatások – ideértve a SZJA 1%-ot is megvonása és visszafizetési kötelezettség, nyilvántartásból való kényszertörlés.

A cégjegyzékbe bejegyzett, közhasznú jogállással rendelkező gazdálkodók beszámolójukat és közhasznúsági mellékletüket - a cégekkel azonos módon – a kormányzati portál útján teszik közzé. A civil szervezeteknek beszámolójukat – közhasznú jogállásuktól függetlenül – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére kell megküldeniük. Az erre rendszeresített űrlapok az ÁNYK programon keresztül nyújthatók be: a PK-X41 űrlap az egyszeres könyvvitelt vezetők mérlegét, eredménylevezetését és közhasznúsági mellékletét tartalmazza, a PK-X42 űrlap a mérleget, eredménykimutatás, közhasznúsági mellékletet és civil kiegészítő mellékletet tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, akkor az egyéb szervezetek beszámolójának nyilvánosságát a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetéssel, a székhelyen történő betekinthetőséggel, vagy más, a számviteli politikában meghatározott módon kell biztosítani.

Hogyan készíthetünk civil vagy közhasznú beszámolót, közhasznúsági mellékletet?

A közhasznúsági melléklet készítése célszerűen a számviteli beszámoló összeállításával kezdődik, mert ez az alapja a melléklet számszaki adatainak. A civil vagy közhasznú beszámoló mérlege és eredménykimutatása megválasztása nem könnyű feladat. A megfelelő tábla kiválasztását követően azt hibátlanul ki kell tölteni, nyilvánosságra hozható formába kell önteni. A közhasznúsági melléklet kötelező tartalmát és elemeit számba kell venni, azokat a melléklet kitöltése során ki kell fejteni úgy, hogy az sem belső, sem külső ellentmondást ne tartalmazzon.

E bonyolult és összetett feladat megbízható megvalósítása a BKS programmal egyszerű. A program a szervezet adatai alapján a megfelelő mérleget és eredménykimutatást kínálja fel kitöltésre. A kitöltés egyszerű: a számolt sorokat a program automatikusan tölti ki, így abban számszaki hiba nem véthető. A közhasznúsági melléklet szinte játékosan, teljes körűen, ellenőrzötten és nyilvánosságra kész formában állítható elő a programmal, a teljes körű ellenőrzés minden belső és külső ellentmondásra felhívja a figyelmet. A program az ÁNYK és az OBR felé titkosításra vagy feldolgozásra átadott adatok benyújtásához hathatós segítséget nyújt.

   
   
EsBo Kft.